.

- Diskli Pulluk -

.

Diskli Pulluk; toprağı sürmek için kullanılan temel tarım aletidir. Dedelerimizin kara saban ismiyle toprağı sürdüğü yani işlediği tarihsel bir zirai alettin diskli olan tipidir. Tarlanın yeni bir ekime hazırlanmasında kullanılan en önemli ekipmanlardan birisidir. Traktörün arkasına bağlanarak kullanılır.


Pulluk toprağı parçalar, havalandırır ve toprağı alt üst eder. Toprak üzerindeki yabancı ot, hayvansal gübre ve bitki atıkları toprağın içine karışır. Diskli pullukar 3'lü, 4'lü ve 5'li olarak imal edilir. Traktörün gücüne göre, pulluk seçimi yapılır.