.

- Gübre Serpme Makinaları -

.

Gübre Serpme Makinası; Gübrenin toprağa serpilmesi ve homojen bir şekilde dağıtılması için kullanılır. Modern tarım makinalarından önce, gübre toprağa el ile atılırdı. Gübre tarlanın bir alanına serpilir, bir alanına çok serpilir, bir alanına az serpilir veya bir alanına hiç serpilmezdi.


Gübre Serpme Makinası ile gübre tarlanın her yerine eşit şekilde serpilir. Makinadan toprağa istenilen miktarda gübre serpilmesi için ayar yapılır. Doğru gübreleme ile verim artar.