.

- Klasik Pulluk -

.

Pulluk; toprağı sürmek için kullanılan temel tarım aletidir. Dedelerimizin kara saban ismiyle toprağı sürdüğü yani işlediği tarihsel bir zirai alettir. Tarlanın yeni bir ekime hazırlanmasında kullanılan en önemli ekipmanlardan birisidir. Traktörün arkasına bağlanarak kullanılır.


Pulluk toprağı parçalar, havalandırır ve toprağı alt üst eder. Toprak üzerindeki yabancı ot, hayvansal gübre ve bitki atıkları toprağın içine karışır. Klasik pullukar 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı ve 7'li olabilir. Traktörün gücüne göre, pulluk seçimi yapılır.