.

- Traktör Kepçeleri -

.

Traktör Kepçeleri; Kanal açma, toprak, kum, çakıl, şeker pancarı, saman ve ot balyası gibi malzeme ve ürünleri toplamak ve yükleme yapmak için kullanılır. Traktör ön yükleyici olarak kullanılır. Traktöre tak-çıkar olarak kolayca monte edilir. Traktöre çıkarılabilir bir bağlantı parçası üzerinden monte edilmektedir.


Traktör kepçeleri gücünü traktörün hidrolik sisteminden alarak çalışırlar. Sürücü tarafından kumanda edilirler. Tarım işletmesindeki ana taşıma aracıdır. Farklı özellikler bulunan katlamalı asistan kepçe, kovası liftli kepçe ve uzatmalı tip kepçe modellerinin imalatını yapıyoruz.